[ Jatnarin2539 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เจตณรินทร์ อินทอง
ชื่อเล่น : 
เจต
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
31/5/2539
อายุ : 
22
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Jatnarin3118@gmail.com  
ที่อยู่ : 
2/1 ตำบลทุ่งสัง
อำเภอ : 
ทุ่งใหญ่
จังหวัด : 
นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 
80240
เบอร์โทรศัพท์ : 
0937386687
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ปริญญาตรี